coworker taula.........180 €/mensuals (tot inclòs)lloguer d'espais

1|2 jornada........20 €/hora
1 jornada..........18 €/hora
2 jornades o més...16 €/hora