Projecte i construcció de porxo i piscina a Serrabonica Vic