Seleccionar página

Quan parlem de projecte bàsic, volem dir:

Plànols que representen l’habitatge, diferents propostes de distribució de les estances d’acord amb les necessitats, tria de les millors opcions adaptades ales mides. Tot s’entregarà a escala 1/50.


Quan parlem de projecte executiu, volem dir:

Plànols que representen les diferents estances de l’habitatge un cop s’ha escollit el projecte bàsic.
S’estudiarà l’espai individualitzat i es plasmarà en forma d’alçats i prespectives a color. Tot s’entregarà a escala 1/20.

El dibuix inclourà:

-disseny de mobles i distribució de mobles de cuina i safareig
-especejament de rajoles i tria de paviments i revestiments
-tria de sanitaris i aixetaria, tipus de fusta i colors
-distribució interior dels armaris, tancaments i obertures
-planta elèctrica i il.luminació


Quan parlem de projecte gestió, volem dir:

Gestió que es realitzarà inmediatament després de l’acceptació del projecte executiu.

Consta de:

-memòria explicativa amb tots els materials de l’habitatge, amb partides independents per a cadascun dels diferents industrials.
-preparació de plànols per valorar pressupostos.
-control d’industrials.
-mostres de materials.
-acompanyament a triar cuines, sanitaris, rajoles, llums…


Quan parlem de projecte complert, volem dir:

És la suma de tot plegat. Un cop s’ha realitzat el projecte, s’han valorat els pressupostos, s’han escollit els materials i s’han gestionat els industrials, es realitzarà el planning de l’obra d’acord amb el client. La direcció de l’obra vol dir fer realitat el que fins ara tan sols es plasmava sobre el paper, de la manera més acurada i ràpida possible, amb visites setmanals a l’obra.


Quan parlem d’assessorament, volem dir:

Si vols una ajuda i tens ganes de renovar el teu espai sense necessitat de fer plànols, ni memòries, ni plannings….t’oferim la possibilitat de realitzar un petit canvi, efectiu i fàcil.
Et proposarem sobre el terreny les idees a portar a terme, amb una sola visita de contacte.